Ga naar de inhoud

Ambulante begeleiding

Het streven naar het vergroten van zelfredzaamheid staat centraal in onze begeleiding. We geloven dat het herwinnen en vergroten van de regie over het eigen leven een belangrijk doel is. Onze ambulant begeleiders staan klaar om u te ondersteunen bij het bereiken van uw doelen.

In welke gemeenten is de Ambulante begeleiding werkzaam?

Onze ambulante begeleiding is opgedeeld in vier regioteams om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Deze regionale aanpak stelt ons in staat om dichter bij u te zijn en om nog meer persoonlijke ondersteuning te bieden die aansluit op uw specifieke behoeften.

Financiering van de Ambulante begeleiding

De financieringsmogelijkheden voor de Ambulante Begeleiding van de ZorgZaak zijn organiseert vanuit verschillende stromingen; de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en de WLZ (Wet langdurige zorg).

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO): De WMO is georganiseerd vanuit uw gemeente en regelt dat mensen met een zorgvraag ondersteuning kunnen krijgen om zelfstandig thuis te blijven wonen. Ambulante begeleiding valt onder deze ondersteuning. De gemeente beoordeelt op basis van uw hulpvraag of u recht heeft op huishoudelijke hulp vanuit de WMO.
 • Jeugdwet: De Jeugdwet richt zich op kinderen en jongeren tot 18 jaar die ondersteuning nodig hebben op het gebied van opvoeding en ontwikkeling. Dit kan ook begeleiding omvatten als onderdeel van een bredere, meer systemisch gerichte ondersteuningsbehoefte binnen het gezin.
 • Wet langdurige zorg (WLZ): De WLZ is bedoeld voor mensen die voortdurend intensieve zorg en toezicht nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking. Ambulante Begeleiding kan worden gefinancierd vanuit de WLZ, de zorgzwaarte-indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Het is belangrijk om te weten dat de voorwaarden voor de financiering kunnen variëren afhankelijk van uw persoonlijke situatie, voor meer informatie kunt contact met ons opnemen.

Anders ondersteunen

Naast onze ambulante begeleiding in de thuissituatie, bieden wij ook ondersteuning in diverse andere vormen.

Begeleiding op locatie
 • Begeleiding op school: Wanneer er behoefte is aan één-op-één begeleiding binnen een groepsomgeving op scholen, staan wij paraat. Onze professionele begeleiders bieden ondersteuning aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben om optimaal te kunnen participeren en leren.
 • Begeleiding van personen zonder verblijfsstatus op het asielzoekerscentrum: Wij bieden ondersteuning aan mensen zonder verblijfsstatus die verblijven in asielzoekerscentra. Onze begeleiders zijn er om hen te ondersteunen in hun dagelijkse leven.
 • Verzorgen van begeleide omgangen: In opdracht van voogden voeren wij begeleide omgangen uit. Onze begeleiders zorgen voor een objectieve observatie van de omgangen tussen ouders en hun kinderen.

Heeft u zelf een idee over de begeleiding, maar weet u niet of dit realistisch is? Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee.

“Wie er ook kwam, altijd vriendelijk en belangstellend. Ik wens jullie nog veel voldoening in jullie werk.”

 

Van een cliënte uit Assen

Gemeenten waar wij werkzaam zijn
 • Aa en Hunze
 • Assen
 • Borger-Odoorn
 • Coevorden
 • De Wolden
 • Emmen
 • Hoogeveen
 • Meppel
 • Midden – Drenthe
 • Noordenveld
 • Staphorst
 • Steenwijkerland
 • Tynaarlo
 • Westerveld
 • Zwartewaterland
Vacatures