Ga naar de inhoud

Mantelzorg

De ZorgZaak vindt het belangrijk dat de positie van de mantelzorgers duidelijk is vormgegeven in het zorgproces. De mantelzorger is in staat om bepaalde zorgtaken deels over te nemen. Belangrijk hierin is de communicatie tussen de zorgverleners van de ZorgZaak en de mantelzorger. In het zorgdossier is ruimte opgenomen ten behoeve van deze communicatie. De mantelzorger wordt door de ZorgZaak ondersteund om bepaalde zorgtaken over te nemen. Deze ondersteuning bestaat uit begeleiding en het aanleren van handelingen.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Omdat de mantelzorger deel uitmaakt van het zorgproces, worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het zorgdossier vastgelegd. Zodoende weet elke partij, die bij de zorgverlening is betrokken, wat er van elkaar kan en mag worden verwacht. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverlener om in te schatten tot welk niveau bepaalde zorgtaken kunnen worden uitgevoerd of overgenomen. De mantelzorger geeft aan welke taken wel en niet van hem of haar mogen worden verwacht.

Overbelasting mantelzorger

Het is voor De ZorgZaak belangrijk signalen, waaruit blijkt dat de mantelzorger overbelast raakt, serieus te nemen en dit bespreekbaar te maken met mantelzorger en cliënt.

Wanneer deze signalen zich voordoen is het de verantwoordelijkheid van de eerst verantwoordelijk verzorgende (de zogenoemde EVV-er) om dit met de mantelzorger, eventueel in bijzijn met de cliënt, te bespreken en te zoeken naar een oplossing.

Onderdeel van de periodieke evaluatie van het zorgleefplan is dat de zorgmedewerker informeert naar de veerkracht en belastbaarheid van de mantelzorgers die betrokken zijn bij de cliënt.

Ondersteuning voor cliënt en mantelzorger(s)

Medewerkers van de ZorgZaak kunnen cliënt en mantelzorger(s) praktische ondersteuning bieden, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • goede en snelle bereikbaarheid van professionele zorg
  • aanpassen hulp bij tijdelijke afwezigheid mantelzorg
  • regelmatig overleg en bijstellen indien nodig van inzet professionele zorg
  • overleg mogelijk inzet vrijwilligers.

Respijtzorg 

Respijtzorg is zorg waarbij sprake is van een tijdelijke en volledige overname van de zorg van de mantelzorg met als doel om de mantelzorger (s) een adempauze te geven. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de client gedurende een korte of langere periode te huisvesten in één van de zorglocaties van de ZorgZaak. In nauw overleg  wordt bekeken hoe de respijtzorg ingevuld moet worden.