Ga naar de inhoud

GGZ Drenthe

De ZorgZaak biedt zorg aan mensen met een beperking. De beperking kan zijn op psychisch, verstandelijk of op sociaal-emotioneel gebied. Over de juiste invulling van deze zorg werken we in specifieke situaties met de GGZ samen.

www.ggzdrenthe.nl

Jeugdhulp Regio Drenthe

De ZorgZaak werk nauw samen met Jeugdzorg. Jeugdzorg is onder gebracht bij de gemeenten Vormen van begeleiding van Jeugdzorg zijn: ondersteuning bij licht verstandelijke beperkte cliënten, opvoedvragen, en houden zich bezig met cliënten in de jeugd GGZ.

www.jeugdhulpregiodrenthe.nl

SWW

SWW is een eigentijdse welzijnsorganisatie, die samenlevingsvraagstukken vanuit verschillende disciplines benadert en bij de oplossing kiest voor een integrale aanpak. Kwaliteit en klantgerichtheid zijn leidraad in de SWW-cultuur. De SWW medewerkers en  vrijwilligers worden voor het merendeel in wijken en dorpen en voor een klein deel doelgroepgericht ingezet. Door de eigen mogelijkheden van mensen te stimuleren functioneren zij als ‘krachtcentrale’ voor de ruim 55.000 burgers van het werkgebied.

www.swwh.nl

Treant

De ZorgZaak werkt samen met Treant op het gebied ziekenhuiszorg en ouderenzorg. Treant heeft ziekenhuizen/verpleeghuizen in Drenthe en Zuid-Oost Groningen. Wij werken met Treant samen op het gebied van onderzoek, behandeling, verzorging en begeleiding.

www.treant.nl

Dokter Drenthe

Dokter Drenthe is een overkoepelende organisatie waar alle  huisartsen-praktijken bij aangesloten zijn. De ZorgZaak is altijd in nauw overleg met huisartsen van onze cliënten en ook over de zorg in zijn algemeenheid.

www.dokterdrenthe.nl

Cosis

Cosis is een belangrijke samenwerkingspartner voor de onze cliënten met een beperking. De ZorgZaak begeleidt veel cliënten met een beperking in de thuissituatie. Op het begied van kennis over deze vorm van begeleiding werkt de ZorgZaak nauw samen met Cosis.

www.cosis.nu

Netwerk Dementie

Op het gebied van dementie werkt de ZorgZaak nauw samen met het Netwerk dementie. Het netwerk ondersteunt onze casemanager dementie op allerlei vragen en complexe zorgvragen.

www.dementiedrenthe.nl

VNN

De ZorgZaak werkt samen VNN op gebied van cliënten met een verslaving. VNN probeert cliënten met een verslaving perspectief te bieden. VNN zet zich in om verslavingsproblemen te voorkomen en te doorbreken. Vanuit de begeleiding werk de ZorgZaak samen met VVN.

www.vnn.nl

Aktiva

De ZorgZaak werkt samen met Aktiva op het gebied van bewind-voering. Cliënten die in de schuldsanering terecht zijn gekomen en een bewindvoerder nodig hebben zijn er goede afspraken te maken met Aktiva bewindvoering

www.aktiva.nl/vestigingen

TZA Drenthe

De ZorgZaak werkt samen met  de Technologie&zorg Academie in  Drenthe. Het doel van deze samenwerking is: Bewustwording adoptie en acceptatie van zorgtechnologie. Vanuit de ZorgZaak kijken we altijd naar de nieuwste innovatieve oplossingen op het zorgtechnologie.  Wij geloven dat naast de zorg van onze medewerkers de technologie ons ook heel goed kan helpen.

https://tza-drenthe.nu

Netwerk Palliatieve Zorg

Het Netwerk Palliatieve zorg is een samenwerkingsverband zorgzorgaanbieders inde regio. Het netwerk heeft als doel om mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk ter begeleiden. De ZorgZaak is als organisatie verbonden aan het palliatieve netwerk. Het belangrijkste doel van het Netwerk maar ook van de ZorgZaak is om de laatste levensfase zo goed mogelijk te begeleiden

https://palliaweb.nl/netwerk-drenthesteenwijkerland

SPOT

De ZorgZaak is aangesloten bij SPOT. Spot is een brancheorganisatie van ondernemende zorgaanbieders met een passie voor verbetering van de zorg thuis, ongeacht op welke plek dat thuis zich bevindt. Spot helpt de zorgondernemers met hert ondernemen, innoveren, en excelleren. Altijd betrokken, toekomstgericht en veranderingsgezind

www.vereigingspot.nl

IVN

De ZorgZaak werkt samen met IVN in het Project Grijs, Groen, Gelukkig. In dit project wat plaatsvindt bij onze woonlocaties, laten we onze ouderen beleven hoe belangrijk natuur is voor leuk, gezond leven.

Binnen de ZorgZaak hebben we veel groen in de huizen en proberen ook samen met bewoners mooie tuinen aan te leggen waar ze van kunnen genieten. Ook in de tuinen zijn verblijven voor dieren ( kippen geiten enz)

Vanuit IVN worden trainingen en workshops gegeven aan de bewoners, medewerker en mantelzorgers.

www.ivn.nl

 

Gezonde Marke staat voor Samenwerken aan een gezond vitaal Drenthe. De Gezonde Marke is een beweging voor iedereen in Drenthe. Samen met partners variërend van zorg-en welzijnsorganisaties, gemeenten, provincie, zorgverzekeraars en inwoners slaan we de handen ineen. De ZorgZaak is ook partner van de Gezonde Marke.

Deze samenwerking heeft als doel te bouwen aan positieve gezondheid het gaat hierbij om te bouwen aan welzijn en veerkracht. Ook bouwen we actief aan een sociale basis en makkelijke bereikbare zorg voor alle inwoners van Drenthe.

De ZorgZaak werkt graag mee en verder aan het vorm geven aan een vitaal Drenthe.

www.gezondemarke.nl