Ga naar de inhoud

Binnen de ZorgZaak vinden we maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vanzelfsprekend. MVO staat bij ons voor: waarde toevoegen aan zowel de client als de medewerk(st)er, de maatschappij als geheel, het milieu en de economie. Wij werken aan verschillende thema’s waarbij we duurzaamheid erg belangrijk vinden.

Concreet betekent dit dat de ZorgZaak zich inzet aan de hand van zeven sterke doelen.

  1. Een betrokken lokale partner zijn: we willen actief bijdragen aan het sociale netwerk waar wij deel van uitmaken.
  2. Bijdragen in het vinden van innoverende oplossingen voor een meer inclusieve samenleving: we willen onze expertise voor ouderen, gezinnen en kwetsbaren inzetten.
  3. De voorkeurswerkgever zijn: we willen de kwaliteit van onze medewerkers verbeteren, het hele jaar door om zo constante kwaliteit van zorg te bieden. Het werkplezier, het welbevinden en de gezondheid van onze medewerkers is daarbij een groot goed. Daarom bieden wij onze medewerkers een veilige werkplek en diverse mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
  4. Duurzame zorg: dit betekent voor ons dat we persoonsgericht werken en oog hebben voor elke unieke cliënt.
  5. Duurzaam gebruik van materieel en de materialen, voedings- en hulpmiddelen: we willen zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu.
  6. Een gezondheid bevorderende leef- en werkomgeving: we creëren een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag: gezond gedrag faciliteert en is erop gericht om de gezondheid en het welzijn van cliënten en medewerkers te bevorderen.
  7. Onze ecologische voetdruk verkleinen: we willen het energieverbruik en afvalstromen van onze locaties optimaliseren.