Ga naar de inhoud

CarenZorgt

Als u zorg ontvangt of iemand anders helpt om zorg te organiseren, valt er heel wat te regelen en af te stemmen. Bij de Zorgzaak gebruiken we hiervoor CarenZorgt.

Caren is een veilig zorgnetwerk voor iedereen die zorg krijgt of zorg geeft. Met Caren kunt u afspraken maken en taken verdelen. Maar ook elkaar op de hoogte houden en contact leggen met de zorgorganisatie. Caren is gratis, snel en handig voor iedereen die te maken heeft met zorg. Of u nu cliënt of patiënt bent, mantelzorger of professioneel zorgverlener.