Ga naar de inhoud

VRIENDEN VAN KLOOSTERSTAETE

De medewerkers en vrijwilligers van Kloosterstaete zetten zich iedere dag weer volop in om het leven van onze bewoners zo goed en prettig mogelijk te maken. In sommige gevallen echter, zijn er wensen die vanuit de reguliere (zorg)budgetten niet kunnen worden betaald. Om daar toch in te kunnen voorzien, is de Stichting Vrienden van de Kloosterstaete in het leven geroepen. 

De Stichting Vrienden van de Kloosterstaete is een onafhankelijke stichting en stelt zich vooral ten doel om materiële steun te verlenen  d.m.v. het stimuleren, steunen en financieren van activiteiten die het welzijn van de bewoners bevorderen, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van recreatiematerialen voor Kloosterstaete, die niet uit zorggelden gefinancierd kunnen worden of het organiseren van uitstapjes en activiteiten voor de bewoners. De Stichting Vrienden van de Kloosterstaete tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en beheren van gelden; één en ander zonder winstoogmerk.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Kloosterstaete bestaat uit:

  • Hans Westerink, voorzitter,
  • Henny Hersevoort, secretaris,
  • Jeanette van Slochteren (penningmeester)

Wordt u ook Vriend van Kloosterstaete?

De uitgaven van de stichting worden bekostigd uit de donaties die de stichting ontvangt van mensen die de cliënten van Kloosterstaete een warm hart toedragen. Geldt dat ook voor u? De bewoners van Kloosterstaete zien uw donatie in dankbaarheid tegemoet.

Ook een kleine bijdrage getuigt al van een groot gebaar. Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL72RABO 0364768908 t.n.v. Stichting Vrienden van de Kloosterstaete.